U bevindt zich hier: Sint voor het goede doel

2010: St. AC-Madagascar, Madagascar

In oktober 1992 vierde het Aloysius College zijn 75-jarig bestaan. Uiteraard was er een uitgebreid feestprogramma voor leerlingen, personeel en oud-AC-ers. We vonden het echter ook belangrijk en leerzaam ons in te zetten voor een goed doel. Al eerder had de school contacten met Madagascar. Via het Centraal Missie-Commissariaat en wijlen pater E.J. Mulderink s.j. in Madagascar vernamen we van de vele problemen, die voor een groot deel met geld opgelost kunnen worden. Om geld bijeen te brengen en goed te beheren, werd in juli 1992 de Stichting AC-Madagascar opgericht.

De Stichting heeft tot doel de bevordering en ondersteuning van onderwijsprojecten op het eiland Madagascar. In het bijzonder de onderwijsprojecten die worden opgezeten begeleid door pater Jean Rakotondrasoa, de opvolger van pater Mulderink. Via Père Jean kunnen we de onderwijssituatie voor ca. twaalfduizend leerlingen verbeteren. Deze leerlingen, verspreid over 105 schooltjes, krijgen voor een deel nog les in slechte lokalen en hebben geen of nauwelijks leermiddelen.

Met geld van de Stichting kunnen we helpen de bestaande schooltjes beter te onderhouden, waar nodig te repareren en te voorzien van meubilair. De Stichting concentreert zich op het district Talata-Volonondry, waar 7 basisschooltjes zijn, met ca 1450 leerlingen plus 2 middelbare scholen met ca. 700 leerlingen. Madagascar is een arm eiland aan de oostkust van Afrika. Het onderwijs is er niet ruim bedeeld. Leermiddelen maar ook gebouwen zijn er niet, te weinig of in slechte staat. In het voorjaar van 2000 werd het eiland, net als Mozambique, getroffen door grote overstromingen.

Stichting AC-Madagascar
secretariaat: Mw. J. Boersen
Venestraat 24
2266 BA Leidschendam
Tel: 070 - 327 327 7
gironummer 38 58 19
t.n.v. Stichting AC-Madagascar te Den Haag

 

2009: DDC, Den Haag

Stichting Dutch Dental Care Foundation is een stichting, opgericht om in ontwikkelingslanden belangeloos op rationele wijze met eenvoudige middelen curatieve, preventieve tandheelkundige hulp en educatie te verlenen in de ruimste zin van het woord. De stichting ,verder aangeduid met DDC, is gevestigd te Den Haag. http://www.dutchdentalcare.nl/

2008: Harapan Jaya, Indonesie

Harapan Jaya Harapan Jaya betekent: "Hoop die overwint" en is de naam van een rehabilitatie-revalidatiecentrum in Noord-Sumatra, gesticht door Zr. Jeannette van Paassen. Het centrum werd geopend op 17 nov.1981. Het werk van harapan jaya Het werk van Harapan Jaya richt zich op alle lichamelijk gehandicapten van Atjeh tot Padang. De rechtsvorm is Yayasan,de Indonesische naam voor Stichting Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse godsdienstige richtingen. Daarnaast is er een gelijknamige Nederlandse stichting met drie bestuursleden die zich bezighouden met fondswerving en financiële zaken zoals de inflatieproblemen met de rupiah. Zij werken op vrijwillige basis en financieel belangeloos.

Harapan Jaya Nederland
Ludy v/d Burg - van Paassen
Secr. Verhoeffweg 5, App. 40
2671 HT Naaldwijk
Giro 358279844
http://www.harapanjaya.nl/

2007: Maaltijd project, Neno Malawi

Een maaltijden project voor een basisschool met 1000 kinderen in Neno Malawi.

Dit bestaat uit het verzorgen van de maaltijden in de honger maanden januari, februari en maart.

2006: IBISS-project, Brazilie

IBISS wil op een duurzame manier bijdragen aan de ontwikkeling van een maatschappij waarin sociale ziekten als lepra en tuberculose worden geëlimineerd, sociale ongelijkheid wordt bestreden en mensenrechten worden gerespecteerd. IBISS stimuleert haar doelgroepen aan eigen positieverbetering te werken.

De afkorting IBISS staat voor "Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social", oftewel "Braziliaans Instituut voor Innovatie in de Sociale Gezondheidszorg". http://www.ibiss.info/

Pagina 3 van 5

Noodnummer

Bent u verhinderd of heeft u een probleem wat invloed heeft op het bezoek van de Sint bel ons op nummer 06-53599604

 

 

Log hier in:Foto impressies

Joomla templates by Joomlashine