2018 Gezinsvervangend huis Sayap Kasih in Indonesië

 
St. Yamaru Nederland 
steunt gehandicapte en kansarme kinderen in Indonesië
Wat in Nederland zo vanzelfsprekend is, is uitzonderlijk in Indonesië: steun aan het dubbel gehandicapte kind.
Kijk verder op deze site en zie wat Yamaru Nederland sinds 2003 heeft kunnen betekenen voor de kinderen
van Sayap Kasih op Noord-Sulawesi en voor de andere activiteiten van Yamaru Indonesië.
Wat in Nederland zo vanzelfsprekend is, is uitzonderlijk in Indonesië: steun aan het dubbel gehandicapte kind.
Kijk verder op deze site en zie wat Yamaru Nederland sinds 2003 heeft kunnen betekenen voor de kinderen
van Sayap Kasih op Noord-Sulawesi en voor de andere activiteiten van Yamaru Indonesië.
 

 

Project Sayap Kasih 2

 

 

 

 

 

In het komend jaar hopen we te starten met het tehuis voor jongvolwassen meervoudig gehandicapten.

 

Op het terrein van Sayap Kasih is genoeg ruimte voor een nieuw gebouw. Het voordeel van bouwen bij het huidige tehuis is dat de kinderen en jongvolwassenen één gemeenschap blijven vormen. Bovendien kunnen functionele ruimtes zoals keuken en wasserij gezamenlijk worden gebruikt.

Kleine kinderen worden groot. Op dit moment is de helft van de bewoners van Sayap Kasih ouder dan 18 jaar. Zij zijn het huis ontgroeid en hebben behoefte aan een vervolgtehuis. Ook in de omgeving is er behoefte aan zo’n tehuis. Alle reden om aan deze nieuwe behoefte te  gaan voldoen. Er liggen plannen op tafel om een nieuw tehuis te bouwen naast het bestaande Sayap Kasih. De Stichting Viae Vitae zal de bouw van het nieuwe huis op zich nemen;    

                     
Yamaru Nederland wil de inrichting voor haar rekening nemen met hulp van de donateurs; van u dus.

Sayap Kasih heeft de afgelopen jaren bewezen te voldoen aan een behoefte. De verzorgers begeleiden de kinderen op voortreffelijke wijze. Het tehuis heeft niet voor niets verschillende hoge onderscheidingen ontvangen.  Het tehuis wordt alom gewaardeerd in alle geledingen van de Indonesische maatschappij. Alle reden om dit nieuwe tehuis van harte te ondersteunen. Het is immers een logisch vervolg op Sayap Kasih (1).