De opbrengst van de Sinterklaasactie wordt ieder jaar geschonken aan een goed doel. Wij gaan daarbij uit van het principe kinderen voor kinderen. Ieder jaar opnieuw maken we kinderen in een derde wereld land blij met een gift. We zoeken bij het kiezen van een bestemming voor onze actie een doel uit waarvan we zeker weten dat de gelden goed besteed worden.