De Stichting Sint Nicolaas Actie Aloysius College, kortweg SNAAC, is ontstaan uit een jaarlijkse actie die gehouden werd op het Aloysius College in Den Haag. In de vorige eeuw was het een gebruik geworden dat de arme kinderen uit Den Haag voor het Sinterklaasfeest werden uitgenodigd op de school in het statige Benoordenhout. Eén van de paters speelde daar Sinterklaas en van alle leerlingen van de school werd verwacht dat zij een presentje inleverden voor de arme kindertjes, zodat ook zij een leuk Sinterklaasfeest konden vieren.

Jaren later werden de plannen omgevormd, en ontstond het initiatief om Sinterklaas te verhuren. In de beginjaren onder de vlag van de school en met de paters en later de leerkrachten in de rol van Goedheiligman. In 1981 werd een zelfstandige stichting opgericht. De band met de school werd hierdoor wat losser. De leerkrachten werden in veel gevallen opgevolgd door oud-leerlingen en ouders. In middels bestaat het Aloysius College niet meer. SNAAC gaat gewoon door en wordt tegenwoordig volledig georganiseerd door vrijwilligers die veelal van oudsher betrokken waren bij het Aloysius College.